Infolinia:+48 502 421 000

  • Berlinia Group Sp. z o.o.
  • Al. Wojska Polskiego 40U/1A
  • 70-473 Szczecin
  • Znajdziesz nas:

Rozporządzenie RODO

Berlinia.net RODO

Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące. Informacje w zakresie bezpieczeństwa korespondencji w Berlinia GROUP sp. z o.o. z siedzibą w SzczecinieZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BerliniaGroup z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wojska Polskiego 40u/1a, 70-473 Szczecin, KRS: 0000394972

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy przewozu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na wyraźnej podstawie prawnej jak np. organy kontroli skarbowej, organy wymiaru sprawiedliwości realizujące swoje ustawowe uprawnienia, a także druga strona umowy kupna/sprzedaży nieruchomości i reprezentujące ją biuro nieruchomości w zakresie koniecznym do realizacji umowy oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy, w zakresie niezbędnym do jej realizacji jak np. Biuro rachunkowo-księgowe, obsługa IT, dostawca usług hostingowych,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, natomiast przechowywane będą w ograniczonym zakresie przez 10 lat tj. czas trwania terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, które mogą powstać na tle realizacji umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, jak również prawo sprzeciwu, co do przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Instrukcja w zakresie bezpieczeństwa korespondencji

Prosimy o zwrócenie uwagi, że przesyłane przez Państwa wiadomości e-mail, które nie są połączeniem szyfrowanym mogą stwarzać ryzyko przechwycenia wiadomości przez podmioty niepowołane. Strona berlinia.net posiada wszelkie zabezpieczenia jeśli chodzi o połączenia internetowe. Aby zwiększyć bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zalecany wysyłanie informacji do biuro w plikach opatrzonych hasłem i przesłanie hasła odrębną wiadomością e-mail lub smsem do agenta.

W celu zabezpieczenia pliku tekstowego proszę postępować zgodnie z instrukcją: Zapisz jako/ Zapisz z hasłem. (Opcja dostępna w oknie zapisywania pliku). W celu zabezpieczenia pliku pdf w programie Adobe Reader proszę postępować zgodnie z instrukcją: Narzędzia/Chroń (więcej informacji w linku:


https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/using/securing-pdfs-passwords.html